SẢN PHẨM MỚI NHẤT

35130
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt
35129
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt
35128
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt
35127
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt
35126
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt

TẤT CẢ SẢN PHẨM

Ngói TP06
Topaz
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
Ngói TP05
Topaz
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
Ngói TP03
Topaz
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
Ngói TP02
Topaz
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
Ngói TP01
Topaz
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
VỀ SẢN PHẨM CỦA TAKAO