SẢN PHẨM MỚI NHẤT

46111
Garnet
Ceramic
600x600 mm
Gạch lát
Men Bóng
46110
Garnet
Ceramic
600x600 mm
Gạch lát
Men Bóng
46109
Garnet
Ceramic
600x600 mm
Gạch lát
Men Bóng
46108
Garnet
Ceramic
600x600 mm
Gạch lát
Men Bóng
46107 (4 face)
Garnet
Ceramic
600x600 mm
Gạch lát
Men Bóng
46106 (4 face)
Garnet
Ceramic
600x600 mm
Gạch lát
Men Bóng
46105
Garnet
Ceramic
600x600 mm
Gạch lát
Men Bóng
46104
Garnet
Ceramic
600x600 mm
Gạch lát
Men Bóng

TẤT CẢ SẢN PHẨM

31206 (4 face)
Sapphire
Fullbody
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Vitinh
31204
Sapphire
Fullbody
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Vitinh
51206
Takao
Fullbody
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Vitinh
51205 (2 face)
Takao
Fullbody
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Vitinh
51204 (4 face)
Takao
Fullbody
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Vitinh
51203 (4 face)
Takao
Fullbody
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Vitinh
51263 (4 face)
Takao
Porcelain
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Matt
51261 (4 face)
Takao
Porcelain
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Matt
51262 (4 face)
Takao
Porcelain
1000x1000 mm
Gạch lát
Men Matt
VỀ SẢN PHẨM CỦA TAKAO