SẢN PHẨM MỚI NHẤT

35130
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt
35129
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt
35128
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt
35127
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt
35126
Sapphire
Gạch Sân Vườn , Ceramic
500x500 mm
Men Matt

TẤT CẢ SẢN PHẨM

Ngói BR06
Bravia
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
Ngói BR05
Bravia
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
Ngói BR03
Bravia
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
Ngói BR02
Bravia
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
Ngói BR01
Bravia
Ngói tráng Men
300x410 mm
Ngói phẳng
VỀ SẢN PHẨM CỦA TAKAO