HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CỦA TAKAO

Cho đến thời điểm hiện tại, Takao Chúng tôi có hệ thống phân phối dài từ Bắc vào Nam rộng khắp trên 64 tỉnh thành.