Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAO VIỆT NAM.

Địa chỉ : Lô B, KCN Trung Hà, Tam Nông, Phú Thọ

Điện thoại : 0210.6541.666 - 0210.6542.666

Mã số thuế : 2600975146