02.600600.17004

Kích thước

600×600 mm

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Men Matt

Nhãn sản phẩm

Crystal

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...