02.8080.28404

Kích thước

800×800 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Hiệu ứng

Carving Gold

Nhãn sản phẩm

Topaz

 

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...