02.8080.28101

Kích thước

800×800 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Nhãn sản phẩm

Topaz

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...