02.8080.18403

Kích thước

800×800 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Hiệu ứng

Carving Gold

Nhãn sản phẩm

Crystal

 

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...