02.8080.18102

Kích thước

800×800 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Nhãn sản phẩm

Crystal

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...