02.600600.36103

Kích thước

600×600 mm

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Nano Sugar

Nhãn sản phẩm

Sapphire

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...