02.6060.26303

Kích thước

600×600 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Matt

Nhãn sản phẩm

Topaz

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...