02.6060.26002

Kích thước

600×600 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Nhãn sản phẩm

Topaz

Content is updating ...
Interior of clothing store. Bright interior. Minimalistic style.Clothes