02.6001200.32114

Kích thước

600×1200 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Matt

Nhãn sản phẩm

Sapphire

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...