02.5050.35204

Kích thước

500×500 mm

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Nano Sugar

Nhãn sản phẩm

Sapphire

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...