02.5050.35113

Kích thước

500×500 mm

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Men Matt

Nhãn sản phẩm

Sapphire

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...