02.4080.34101-34201

Kích thước

400×800 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Nhãn sản phẩm

Sapphire

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...