02.3060.53401

Kích thước

300×600 mm

Chất liệu Xương

Porcelain (Fullbody)

Bề mặt

Matt dị hình

Nhãn sản phẩm

Takao

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...