02.3060.53151-53251-53152

Kích thước

300×600 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Matt

Nhãn sản phẩm

Takao

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...