02.3060.33401

Kích thước

300×600 mm

Chất liệu Xương

Porcelain (Fullbody)

Bề mặt

Matt dị hình

Nhãn sản phẩm

Sapphire

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...