02.3060.23155-23255-23156

Kích thước

300×600 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Matt

Nhãn sản phẩm

Topaz

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...