02.3060.23106-23206-23107

Kích thước

300×600 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Nhãn sản phẩm

Topaz

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...