02.3060.13102-13202-13103

Kích thước

300×600 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Nhãn sản phẩm

Crystal

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...