02.10001000.31108

Kích thước

1000×1000 mm

Chất liệu Xương

Porcelain

Bề mặt

Men Bóng

Nhãn sản phẩm

Sapphire

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...