01.TK03

Kích thước

300×400 mm

Trọng lượng

2,8kg/viên ± 0,5

Bề mặt

Tráng men

Màu sắc

Xanh Tím than

SL viên/m²

10v/m² ± 0,5

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...