01.5050.1663

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Nano Sugar

Kích thước

500 mm

Nhãn sản phẩm

Garnet

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...