01.5050.1583

Kích thước

500×500 mm

Độ dày

13 mm

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Nano Sugar

Nhãn sản phẩm

Garnet

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...