01.5050.1536

Kích thước

500×500 mm

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Nano Sugar

Nhãn sản phẩm

Crystal

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...