01.4040.1408

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Men Bóng

Kích thước

400×400 mm

Nhãn sản phẩm

Crystal

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...