01.4040.1401

Chất liệu Xương

Ceramic

Bề mặt

Men Matt Satin

Kích thước

400×400 mm

Nhãn sản phẩm

Crystal

Content is updating ...
Content is updating ...
Content is updating ...