Hoạt động từ thiện cùng NPP

 

P.Giám Đốc Lê Đình Thắng cùng đại diện NPP đến thăm và trao quà tại Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Và Và Trẻ Em Tàn Tật Hà Nội