NHÀ DÂN SINH

  • Phong cách thiết kế: Nhà mái thái 
  • Sản phẩm lựa chọn: Ngói 2 sóng Takao
  • Diện tích xây dựng: 250m2
  • Địa điểm: Ninh Bình