Kích thước

Gạch Sân vườn lục giác

Lấy cảm hứng từ cấu trúc vững chắc nhất trong tự nhiên, giống cấu trúc xây dựng tổ của loài ong.

Là sự đột phá trong công nghệ và ý tưởng, gạch sân vườn lục giác của Takao tự hào là sản phẩm độc đáo duy nhất trên thị trường.