CÔNG TY CP TAKAO VIỆT NAM CÙNG CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY GÓP MỘT PHẦN NHỎ CÙNG CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG