Nhận Bằng Khen của BHXH Tỉnh Phú Thọ

Giám Đốc Tạ Hùng Sinh nhận bằng khen của BHXH tỉnh Phú Thọ. Công Ty đã hoàn thành xuất sắc công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong năm 2019